Duti janalai 2mk kuje py misty dristyr valobasar mohonai, tmi tako r nai tako takalai tomai dakar sad amar purno hoi. Khonik por por janalai takay, tomar suna muk kana dakar asai. Japsa cokhe daki cheye, Akla 2mi acho moner janalai daria.

Copy This Sms | like This Msg | Send This Msg
Bangla love sms 2020 (বাংলা ভালবাসার এসএমএস 2020) Full of Romantic,Bangla love sms for girlfriend (প্রেমিকার জন্যে ভালোবাসা মাখা SMS,Bangla romantic love sms (রোমান্টিক ভালোবাসার গল্প ও এসএমএস ), bangla love sms,bangla love sms for husband,bangla love sms 2020,bangla love sms send,bangla love sms 2020,love sms in bengali language ,love sms bangla 2020,bengali 100 love sms ,bangla sms new